Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice tel. 46 833-26-53
Profesjonalny zarządca nieruchomości

Oferta:

Zarządzanie Wspólnotami

                                                         

          

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) Spółka z o. o. posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi zaprasza do współpracy.

 

Zapewniamy:

- kompleksową obsługę finansowo – księgową,

- obsługę prawną,

- prowadzenie dokumentacji technicznej budynku,

- wykonywanie kosztorysów inwestorskich,

- obsługę inspektorów  nadzoru budowlanego,

- przygotowywanie, zwoływanie, i obsługa zebrań w części sprawozdawczej za rok kalendarzowy,

- utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących

  do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia,

- szybkie i profesjonalne usuwanie awarii i jej skutków na nieruchomości wspólnej.

W ramach zarządzania wykonujemy również usługi utrzymania porządku i konserwacji urządzeń technicznych.

 

Łączna stawka za zarządzanie nieruchomością ustalana jest
z każdym klientem indywidualnie i kształtuje się w granicach
od 1,20zł/m² do 1,80zł/m².

 

Skorzystaj z naszych usług.

Skierniewice ul. Rawska 33, tel. 46 833 21 42


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach