Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice tel. 46 833-26-53
Profesjonalny zarządca nieruchomości

Struktura organizacyjna:

Strukturę  organizacyjną  i zasady funkcjonowania  Spółki  określa Regulamin  Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z. o.o. wprowadzony na podstawie Uchwały nr 1/2018 z dnia 03.01.2018r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z.o.o.

Władze spółki:

 

Zgromadzenie Wspólników

·         Zgromadzenie Wspólników stanowi Prezydent Miasta Skierniewice
 

Rada Nadzorcza

·         Przewodniczący Rady Nadzorczej - Anna Kulesza-Bodych

·         Członek Rady Nadzorczej - Anna Janus 

·         Członek Rady Nadzorczej – Antoni Twarkowski  
 

Zarząd Spółki

·         Zarząd jest jednoosobowy. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu – Łukasz Paruzel - Prezes
 

Prokurent Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Główny księgowy 

·         Ewa Kotarska-Furman

 

 

Pozostałe komórki organizacyjne:

 

  1. Dział Finansowo –Księgowy
  2. Dział Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych i Najemców Lokali Mieszkalnych
  3. Dział Kadrowo-Płacowy
  4. Dział Eksploatacyjno-Techniczny
  5. Dział Administracyjno-Gospodarczy
  6. Dział Organizacyjny.
  7. Dział  Windykacji.
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach